Sval Žvýkací sval

Český název svalu
Žvýkací sval
Latinský název svalu
Masseter
Začátek svalu
Os zygomaticum (pars superficialis: přední / arcus zygomaticus, snopce jdou šikmo kaudálně a dozadu;;;;; pars profundus: zadní / arcus zygomaticus, u dospělých směřují snopce kaudálně, u novorozenců a kojenců šikmo dopředu dolů)
Úpon svalu
Mandibula (, pars superficialis: angulus mandibulae a tuberositas masseterica;;;;; pars profundus: střed zevní plochy ramus mandibulae)
Funkce svalu
Elevace mandibuly
Inervace svalu
N. massetericus (n. mandibularis - . větev n. trigeminus (z fossa infratemporalis cestou incisura mandibulae))
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - žvýkací