Sval Spánkový sval

Český název svalu
Spánkový sval
Latinský název svalu
Temporalis
Začátek svalu
Fossa temporalis
Úpon svalu
Processus coronoideus mandibulae
Funkce svalu
Elevace mandibuly
Inervace svalu
Nn. temporales profundi (n. mandibularis - . větev n. trigeminus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - žvýkací