Sval Přistřední křídlovitý sval

Český název svalu
Přistřední křídlovitý sval
Latinský název svalu
Pterygoideus medialis
Začátek svalu
Os sphenoidale (fossa pterygoidea a tuber maxillae (Čihák))
Úpon svalu
Mandibula (tuberositas pterygoidea na vnitřní ploše angulus mandibulae)
Funkce svalu
Elevace mandibuly (oboustranná kontrakce)
Laterální pohyb mandibuly (jednostranná kontrakce)
Inervace svalu
N. pterygoideus medialis (n. mandibularis - . větev n. trigeminus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - žvýkací