Sval Boční křídlovitý sval

Český název svalu
Boční křídlovitý sval
Latinský název svalu
Pterygoideus lateralis
Začátek svalu
Os sphenoidale (crista infratemporalis alae majoris a lamina lateralis proc. Pterygoidei)
Úpon svalu
Mandibula (discus articularis mandibulae a do fovea pterygoidea na processus condylaris mandibulae)
Funkce svalu
Laterální pohyb mandibuly (jednostranná kontrakce)
Propulze mandibuly (oboustranná kontrakce)
Inervace svalu
N. pterygoideus lateralis (n. mandibularis - . větev n. trigeminus)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - žvýkací