Sval Zdvihač ústního koutku

Český název svalu
Zdvihač ústního koutku
Latinský název svalu
Levator anguli oris
Začátek svalu
Fossa canina
Úpon svalu
Modiolus ústního koutku (vzařuje do m. orbicularis oris)
Funkce svalu
Zdvihá horní ret
Zdvihá ústní koutek
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické