Sval Zdvihač horního rtu

Český název svalu
Zdvihač horního rtu
Latinský název svalu
Levator labii superioris
Začátek svalu
Orbita (nad foramen infraorbitale)
Úpon svalu
M. orbicularis oris
Funkce svalu
Zdvihá horní ret
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické