Sval Velký lícní sval

Český název svalu
Velký lícní sval
Latinský název svalu
Zygomaticus major
Začátek svalu
Processus temporalis ossis zygomatici
Úpon svalu
Ústní koutek (a některé snopce vzařují do m. orbicularis oris)
Funkce svalu
Zdvihá horní ret laterokraniálně
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické