Sval Ústní kruhový sval

Český název svalu
Ústní kruhový sval
Latinský název svalu
Orbicularis oris
Začátek svalu
M. buccinator
Úpon svalu
Mm. incisivi
Funkce svalu
Uzavírá ústní štěrbinu
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické