Sval Tvářový sval (trubačský sval)

Český název svalu
Tvářový sval (trubačský sval)
Latinský název svalu
Buccinator
Začátek svalu
Mandibula
Maxilla (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!maxilla a mandibula - zevní plocha alveolárních výběžků, raphe pterygomandibularis)
Úpon svalu
Ústní koutek (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!horní snopce: horní ret dolní snopce: dolní ret střední část: u ústního koutku se kříží (horní snopce jsou do dolního rtu a naopak), modiolus při laterálním okraji m. orbicularis oris)
Funkce svalu
Přitlačuje tvář k dásním
Inervace svalu
N. facialis (vii.) (rami buccales)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické