Sval Stahovač dolního rtu

Český název svalu
Stahovač dolního rtu
Latinský název svalu
Depressor labii inferioris
Začátek svalu
Mandibula (mandibula pod třenovými zuby a platysma)
Úpon svalu
M. orbicularis oris
Kůže dolního rtu
Funkce svalu
Deprese dolního rtu
Inervace svalu
N. facialis (vii.) (ramus marginalis mandibulae)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické