Sval Smíchový sval

Český název svalu
Smíchový sval
Latinský název svalu
Risorius
Začátek svalu
Fascie m. masseter
Úpon svalu
Kůže ústního koutku
Modiolus ústního koutku
Funkce svalu
Roztahuje ústní štěrbinu
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické