Sval Příčný bradový sval

Český název svalu
Příčný bradový sval
Latinský název svalu
Transversus menti
Začátek svalu
Příčné spojení mezi pravým a levým m. depressor anguli oris pod bradou
Úpon svalu
Funkce svalu
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické