Sval Oční kruhový sval

Český název svalu
Oční kruhový sval
Latinský název svalu
Orbicularis oculi
Začátek svalu
Processus frontalis (pars orbitalis)
Crista lacrimalis anterior (pars orbitalis)
Ligamentum palpebrale mediale (pars palpebralis)
Vnitřní vazy víček (pars orbitalis)
Slzní vak (obklápí slní vak; pars lacrimalis)
Úpon svalu
Vnitřní koutek oční
Funkce svalu
Uzavírá oční štěrbinu
Inervace svalu
N. facialis (vii.) (rami zygomatici, pars palpebralis: n. oculomotorius)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické