Sval Nosní sval

Český název svalu
Nosní sval
Latinský název svalu
Nasalis
Začátek svalu
Dorsum nasi
Přední plocha maxilly (pars transversa: políčko nad kořenem horního špičáku; pars alaris: nad horním zevním řezákem)
Úpon svalu
Dorsum nasi (pars transversa: plochá šlacha na hřbetu nosu; pars alaris: okraje nozdry a přilehlá oblast)
Funkce svalu
Mění průsvit nozder
Zužuje nosní dírku
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické