Sval Malý lícní sval

Český název svalu
Malý lícní sval
Latinský název svalu
Zygomaticus minor
Začátek svalu
Os zygomaticum
Úpon svalu
Kůže horní části rýhy laterálně ohraničující horní ret
Funkce svalu
Zdvihá horní ret
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické