Sval Horní boltcový sval

Český název svalu
Horní boltcový sval
Latinský název svalu
Auricularis superior
Začátek svalu
Galea aponeurotica
Úpon svalu
Kořen boltce
Funkce svalu
Pohyby boltce
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické