Sval Čelní sval

Český název svalu
Čelní sval
Latinský název svalu
Frontalis
Začátek svalu
Frons (kůže čela nad obočím, z okrajů m. procerus a m. orbicularis oculi)
Úpon svalu
Galea aponeurotica
Funkce svalu
Zdvihá obočí
Vytváří příčné vrásky na čele
Zdvihá horní víčko
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické