Sval Bradový sval

Český název svalu
Bradový sval
Latinský název svalu
Mentalis
Začátek svalu
Mandibula (přední strana alveolů řezáků)
Úpon svalu
Kůže brady
Funkce svalu
Táhne kůži brady vzhůru
Inervace svalu
N. facialis (vii.) (ramus marginalis mandibulae)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly hlavy - mimické