Kategorie ‘Svaly hlavy - mimické’

Ústní kruhový sval

Oční kruhový sval

Zdvihač horního rtu

Malý lícní sval

Velký lícní sval

Zdvihač ústního koutku

Tvářový sval (trubačský sval)

Bradový sval

Stahovač ústního koutku

Štíhlý nosní sval