Sval Trojúhelníkovitý sval

Český název svalu
Trojúhelníkovitý sval
Latinský název svalu
Pyramidalis
Začátek svalu
Linea alba
Úpon svalu
Os pubis
Funkce svalu
Zpevnění pochvy m. rectus abdominis
Inervace svalu
N. subcostalis (kořenová inervace Th 12)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly břicha - ventrální skupina