Sval Přímý sval břišní

Český název svalu
Přímý sval břišní
Latinský název svalu
Rectus abdominis
Začátek svalu
Costa quinta (chrupavčitý konec)
Processus xiphoideus
Costa septima (chrupavčitý konec)
Costa sexta (chrupavčitý konec)
Úpon svalu
Os pubis (mezi symfysou a tuberculum pubicum)
Funkce svalu
Ventrální flexe trupu
Výdech
Břišní lis
Inervace svalu
Nervi intercostales (kořenová inervace Th 12)
N. subcostalis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly břicha - ventrální skupina