Sval Vnitřní šikmý sval břišní

Český název svalu
Vnitřní šikmý sval břišní
Latinský název svalu
Obliguus internus abdominis
Začátek svalu
Fascia lumbodorsalis (thoracolumbalis)
Ligamentum inguinale (laterální polovina)
Linea intermedia
Úpon svalu
Costae (Čihák: .-.žebro, aponeurosis musculi obliqui interni + musculi transversi;;;;; Dylevský: .-. žebro, linea alba, ligamentum inquinale (mediální část);)
Funkce svalu
Lateroflexe trupu
Rotace trupu stejné strany
Výdech
Břišní lis
Inervace svalu
Nervi intercostales (n. ililoinguinalis - kořenová inervace Th - L)
N. subcostalis
N. iliohypogastricus
N. ilioinguinalis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly břicha - laterální skupina