Sval Příčný sval břišní

Český název svalu
Příčný sval břišní
Latinský název svalu
Transversus abdominis
Začátek svalu
Costa decima
Costa undecima
Costa duodecima
Costa nona
Costa septima
Costa octava
Fascia lumbodorsalis (thoracolumbalis)
Ligamentum inguinale (laterální úsek)
Labium internum
Úpon svalu
Linea alba
Ligamentum inguinale
Aponeurosis musculi transversi
Funkce svalu
Rotace trupu stejné strany
Výdech
Břišní lis
Inervace svalu
Nervi intercostales (kořenová inervace Th7-L1)
N. subcostalis (kořenová inervace Th7-L1)
N. iliohypogastricus (kořenová inervace Th7-L1)
N. ilioinguinalis (kořenová inervace Th7-L1)
N. genitofemoralis (kořenová inervace Th7-L1)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly břicha - laterální skupina