Kategorie ‘Svaly břicha - laterální skupina’

Vnitřní šikmý sval břišní

Příčný sval břišní

Zdvihač varlete

Zevní šikmý sval břišní