Sval Čtyřhranný sval bederní

Český název svalu
Čtyřhranný sval bederní
Latinský název svalu
Quadratus lumborum
Začátek svalu
Processus costalis l1
Crista iliaca
Processus costalis l2
Processus costalis l3
Processus costalis l4
Processus costalis l5
Ligamentum iliolumbale
Úpon svalu
Incisura mastoidea
Costa duodecima
Funkce svalu
Lateroflexe trupu
Inervace svalu
N. subcostalis (kořenová inervace Th 12)
Plexus lumbalis (kořenová inervace L 1)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly břicha - dorsální skupina