Sval Velký závitový sval

Český název svalu
Velký závitový sval
Latinský název svalu
Helicis major
Začátek svalu
Spina helicis (od spina helicis kraniálně podél helixu)
Úpon svalu
Funkce svalu
Pohyby boltce
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly boltce