Sval Šikmý boltcový sval

Český název svalu
Šikmý boltcový sval
Latinský název svalu
Obliquus auriculae
Začátek svalu
Úpon svalu
Funkce svalu
Pohyby boltce
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly boltce