Sval Malý závitový sval

Český název svalu
Malý závitový sval
Latinský název svalu
Helicis minor
Začátek svalu
Crus helicis (podél)
Úpon svalu
Funkce svalu
Pohyby boltce
Inervace svalu
N. facialis (vii.)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly boltce