Kategorie ‘Svaly boltce’

Malý závitový sval

Kozlíkový sval

Boltcový pyramidový sval

Sval závitového zářezu

Velký závitový sval

Protikozlíkový sval

Příčný boltcový sval

Šikmý boltcový sval