Sval Přední sval holenní

Český název svalu
Přední sval holenní
Latinský název svalu
Tibialis anterior
Začátek svalu
Proximální část tibie
Membrana interossea cruris
Úpon svalu
Baze 1. metatarsu
Os cuneiforme mediale, plantární plocha
Funkce svalu
Dorsální flexe nohy
Inervace svalu
N. peronaeus (fibularis) profundus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - přední skupina