Sval Dlouhý prstový natahovač

Český název svalu
Dlouhý prstový natahovač
Latinský název svalu
Extensor digitorum longus
Začátek svalu
Caput fibulae
Condylus lateralis tibiae
Membrana interossea cruris
Úpon svalu
Phalanx distalis 2.
Phalanx distalis 3.
Phalanx distalis 4.
Phalanx distalis 5.
Aponeurosis dorsalis pedis (phalanges 2.-5.)
Funkce svalu
Extense metatarsofalangových kloubů
Extense obou interfalangových kloubů
Inervace svalu
N. peronaeus (fibularis) profundus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - přední skupina