Sval Dlouhý natahovač palce nohy

Český název svalu
Dlouhý natahovač palce nohy
Latinský název svalu
Extensor hallucis longus
Začátek svalu
Fibula (vnitřní plocha)
Membrana interossea cruris
Úpon svalu
Phalanx distalis 1.
Aponeurosis dorsalis pedis (hallux)
Funkce svalu
Extense palce v mp kloubu
Inervace svalu
N. peronaeus (fibularis) profundus
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - přední skupina