Sval Krátký lýtkový sval

Český název svalu
Krátký lýtkový sval
Latinský název svalu
Peroneus brevis
Začátek svalu
Distální část fibuly
Úpon svalu
Tuberositas metatarsi quinti
Funkce svalu
Everse nohy
Inervace svalu
N. peronaeus (fibularis) superficialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - laterální skupina