Sval Dlouhý lýtkový sval

Český název svalu
Dlouhý lýtkový sval
Latinský název svalu
Peroneus longus
Začátek svalu
Caput fibulae
Membrana interossea cruris
Úpon svalu
Baze 1. metatarsu
Os cuneiforme mediale, plantární plocha
Funkce svalu
Everse nohy
Inervace svalu
N. peronaeus (fibularis) superficialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - laterální skupina