Sval Trojhlavý lýtkový sval - platýsový sval (šikmý lýtkový sval, jazykovitý sval)

Český název svalu
Trojhlavý lýtkový sval - platýsový sval (šikmý lýtkový sval, jazykovitý sval)
Latinský název svalu
Triceps surae - soleus
Začátek svalu
Linea musculi solei
Úpon svalu
Tuber calcanei (prostřednictvím Achillovy šlachy)
Funkce svalu
Plantární flexe nohy
Inervace svalu
N. tibialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - dorsální skupina - povrchová vrstva