Sval Trojhlavý lýtkový sval - dvojhlavý lýtkový sval

Český název svalu
Trojhlavý lýtkový sval - dvojhlavý lýtkový sval
Latinský název svalu
Triceps surae - gastrocnemius
Začátek svalu
Epicondylus medialis femoris (caput mediale)
Epicondylus lateralis femoris (caput laterale)
Úpon svalu
Tuber calcanei (prostřednictvím Achillovy šlachy)
Funkce svalu
Plantární flexe nohy
Inervace svalu
N. tibialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - dorsální skupina - povrchová vrstva