Sval Chodidlový sval

Český název svalu
Chodidlový sval
Latinský název svalu
Plantaris
Začátek svalu
Epicondylus lateralis femoris
Úpon svalu
Tuber calcanei (prostřednictvím Achillovy šlachy)
Funkce svalu
Inervace svalu
N. tibialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - dorsální skupina - povrchová vrstva