Kategorie ‘Svaly bérce - dorsální skupina - povrchová vrstva’

Trojhlavý lýtkový sval - dvojhlavý lýtkový sval

Trojhlavý lýtkový sval - platýsový sval (šikmý lýtkový sval, jazykovitý sval)

Chodidlový sval