Sval Zákolenní sval

Český název svalu
Zákolenní sval
Latinský název svalu
Popliteus
Začátek svalu
Epicondylus lateralis femoris
Úpon svalu
Linea musculi solei (proximálně)
Funkce svalu
Inervace svalu
N. tibialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - dorsální skupina - hluboká vrstva