Sval Zadní holenní sval

Český název svalu
Zadní holenní sval
Latinský název svalu
Tibialis posterior
Začátek svalu
Proximální část tibie (zadní strana)
Proximální část fibuly (zadní strana)
Membrana interossea cruris
Úpon svalu
Ossa cuneiformea (spodní plocha)
Tuberositas ossis navicularis
Funkce svalu
Inverse nohy
Inervace svalu
N. tibialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - dorsální skupina - hluboká vrstva