Sval Dlouhý prstový ohybač

Český název svalu
Dlouhý prstový ohybač
Latinský název svalu
Flexor digitorum longus
Začátek svalu
Proximální část tibie (zadní strana)
Úpon svalu
Phalanx distalis 2.
Phalanx distalis 3.
Phalanx distalis 4.
Phalanx distalis 5.
Funkce svalu
Inverse nohy
Flexe distálních kloubů
Inervace svalu
N. tibialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - dorsální skupina - hluboká vrstva