Sval Dlouhý ohybač palce nohy

Český název svalu
Dlouhý ohybač palce nohy
Latinský název svalu
Flexor hallucis longus
Začátek svalu
Střední část fibuly (zadní strana)
Úpon svalu
Phalanx distalis 1.
Funkce svalu
Inverse nohy
Inervace svalu
N. tibialis
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Svaly bérce - dorsální skupina - hluboká vrstva