Sval Malý zadní hlavový přímý sval

Český název svalu
Malý zadní hlavový přímý sval
Latinský název svalu
Rectus capitis posterior minor
Začátek svalu
Tuberculum posterius atlantis
Úpon svalu
Linea nuchae inferior
Funkce svalu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Inervace svalu
R. dorsalis n. c1
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Subokcipitální svaly