Sval Horní šikmý hlavový sval

Český název svalu
Horní šikmý hlavový sval
Latinský název svalu
Obliquus capitis superior
Začátek svalu
Nasus
Úpon svalu
Políčko nad úponem m. rectus capitis posterior major
Funkce svalu
Dorsální flexe hlavy a krční páteře
Lateroflexe hlavy a krční páteře (jednostranně)
Inervace svalu
R. dorsalis n. c1
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Subokcipitální svaly