Výsledky hledání pro "sval"

Iliocostalis lumborum, pars lumbalis

Iliocostalis cervicis

Iliocostalis lumborum, pars thoracica

Splenius cervicis

Longissimus thoracis

Přední sval holenní

Dlouhý prstový natahovač

Dlouhý natahovač palce nohy

Zdvihač měkkého patra

Napínač měkkého patra