Sval Hruškovitý sval

Český název svalu
Hruškovitý sval
Latinský název svalu
Piriformis
Začátek svalu
Os sacrum, facies pelvina
Úpon svalu
Trochater major
Funkce svalu
Zevní rotace dolní končetiny
Inervace svalu
Plexus sacralis (l4, l5, s1-s5 a co) (přímá vlákna)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Pelvitrochanterické svaly