Sval Dolní dvojitý sval

Český název svalu
Dolní dvojitý sval
Latinský název svalu
Gemellus inferior
Začátek svalu
Tuber ischiadicum
Úpon svalu
Fossa trochanterica
Funkce svalu
Zevní rotace dolní končetiny
Inervace svalu
Plexus sacralis (l4, l5, s1-s5 a co) (přímá vlákna)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Pelvitrochanterické svaly