Sval Přední hlavový přímý sval

Český název svalu
Přední hlavový přímý sval
Latinský název svalu
Rectus capitis anterior
Začátek svalu
Processus transversus c1
Úpon svalu
Pars basilaris (Linc udává obráceně začátek a úpon)
Funkce svalu
Lateroflexe hlavy při jednostranné akci
Flexe hlavy při oboustranné akci
Inervace svalu
R. ventralis n. c1
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Mm. Intertransversarii anteriores cervicis