Sval Boční hlavový přímý sval

Český název svalu
Boční hlavový přímý sval
Latinský název svalu
Rectus capitis lateralis
Začátek svalu
Processus transversus c1
Úpon svalu
Processus jugularis
Funkce svalu
Lateroflexe hlavy při jednostranné akci
Inervace svalu
R. ventralis n. c1
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Mm. Intertransversarii anteriores cervicis