Sval Diaphragma, pars sternalis

Český název svalu
Diaphragma, pars sternalis
Latinský název svalu
Diaphragma, pars sternalis
Začátek svalu
Processus xiphoideus
Pochva m. rectus abdominis
Úpon svalu
Centrum tendineum
Funkce svalu
Vdech
Inervace svalu
N. phrenicus (kořenová inervace z C3 - C5)
Optimální diagonála pro posílení svalu
Další svaly v kategorií Diaphragma